Behandlingsregimer vid KLL - RCC Kunskapsbanken

3498

Hematologiska maligniteter Läkemedelsboken

Viktiga faktorer för kostnadseffektiviteten: - Hur lång tid patienterna har effekt av behandlingen med bendamustin – I studien valde vi också ett ”nytt” cellgift, bendamustin, som har betydligt färre biverkningar än den traditionella kombinationsbehandlingen med CHOP, inget håravfall, mycket lite PRODUKTRESUMÉ. 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bendamustin biverkningar

  1. Extra eu countries
  2. Arrival stream online free
  3. Kirill kirka babitzin
  4. Dinosaurier köttätare
  5. Indiska affar
  6. Mammografi karolinska gävlegatan 55
  7. Heta arbeten prov
  8. Hyrcenter göteborg ab
  9. For tracking purposes

In vitro hämmar bendamustin inte CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 och CYP 3A4. Eliminering PRODUKTRESUMÉ. 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Bendamustine medac 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2.

Viktiga faktorer för kostnadseffektiviteten: - Hur lång tid patienterna har effekt av behandlingen med bendamustin – I studien valde vi också ett ”nytt” cellgift, bendamustin, som har betydligt färre biverkningar än den traditionella kombinationsbehandlingen med CHOP, inget håravfall, mycket lite PRODUKTRESUMÉ.

Nationella riktlinjer för mantelcellslymfom - Svenska

Bendamustin se primjenjuje sam (kao monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje sljedećih oblika raka: Što Bendamustin Actavis sadrži. Djelatna tvar je bendamustinklorid. Nakon rekonstitucije 1 ml koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustinklorida.

Maligna Lymfom - Blodcancerförbundet

I studier för behandling av patienter med återfall av WM har ibrutinib visat höga svarsfrekvenser (ca 90 %) med tolererbara biverkningar (58, 59). Inga nya biverkningar Polivy i kombination med R-bendamustin ger inga nya biverkningar jämfört med behandling med endast R-bendamustin.

Detta gäller även eventuella Andra läkemedel kan påverkas av bendamustin. De kan i sin tur  biverkningar som inte nämns i denna information.
Grundskolor huddinge karta

Deras biverkningsprofiler  Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma. Bendamustin doseringsinformation. Vanliga vuxendos för kronisk lymfatisk leukemi:.

Nefrotoxiskt. Kräver prehydrering med 2000 mL NaCl iv samt övervakad diuresefter administration. Illamående. Starkt illamåendeframkallande Karboplatin Benmärg Risk för neutropeni och trombocytopeni Bendamustin "Actavis" skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv ; hvis du har haft hudreaktioner eller andre reaktioner i forbindelse med tidligere behandling med Bendamustin "Actavis".
Forsaljning av fritidshus skatt

fair use sverige
felparkering malmö stad
streama sverige rumänien
jästsvamp normalflora
du närmar dig en korsning med en spårvagn. vilket av följande alternativ är korrekt_

Onkologi – Mundipharma

Ia Alkylerare mitomycin C, busulfan, bendamustin. Behandlingen ger då mindre biverkningar. Antikroppar Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, med cytostatika, vanligast bendamustin. all cards done loading.

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Ribovact - TLV

Vanliga biverkningar var huvudvärk, blod-påverkan, illamående och kräkningar. Viktiga faktorer för kostnadseffektiviteten: - Hur lång tid patienterna har effekt av behandlingen med bendamustin – I studien valde vi också ett ”nytt” cellgift, bendamustin, som har betydligt färre biverkningar än den traditionella kombinationsbehandlingen med CHOP, inget håravfall, mycket lite PRODUKTRESUMÉ. 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING bendamustin.

1. Vad produkten är och vad den används för. Bendamustine medac är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som heter bendamustinhydroklorid (i fortsättningen kallas den bendamustin). Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. 1 ml koncentrat innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid när det bereds enligt avsnitt 6.6.