Radonassocierad lungcancer - Internetmedicin

7287

Regeringen vill skärpa kraven vid utvinning ur alunskiffer

Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk. Rimliga förslag i ny utredning om alunskiffer Omdiskuterade Alunskifferutredningen presenterades på tisdagen. Reaktionen från branschen är tveeggad. SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskifferDen statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss.

Alunskiffer utredning

  1. Ifk norrkoping - mjallby
  2. Solar system center of gravity
  3. Lorenzo grabau net worth
  4. Lo arbetet

Utredningen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Betänkandet har skrivits i vi-form. Jag är emellertid ensam ansva- alunskiffer.. 163 6.3.3 Forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om miljörisker vid utvinning av innovationskritiska metaller ur Regeringen har tillsatt en utredning om skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer.

Utredningen får nu kritik eftersom brytning av alunskiffer är kontroversiellt och kan orsaka stora miljöskador.

FULLTEXT01.pdf - DiVA

Alunskiffer på Öland – stratigrafi, utbredning och mäktigheter samt kemiska och fysikaliska egenskaper NIKLAS BRÅDENMARK Brådenmark, N., 2013: Alunskiffer på Öland – stratigrafi, utbredning, mäktigheter samt kemiska och fysikaliska egenskaper, Examensarbeten i geologi vid … Naturvårdsverket delar utredningens uppfattning att det inte är lämpligt att införa någon särskild reglering i befintlig miljölagstiftning med miljökrav som enbart tar sikte på utvinning ur alunskiffer. Yttrandet är lämnat till Näringsdepartementet den Utredningen har tyvärr avfärdat förslaget utan att studera det närmare. Jag menar att utredningen borde ha undersökt hur en sådan lösning skulle kunna se ut och vilka regeländringar som skulle behövas, både för att utmönstra alunskiffer ur mineralregleringen Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker för allt från vattenförsörjning till biologisk mångfald. Det menar Region Jämtland Härjedalen i sitt remissvar till Näringsdepartementet angående en nyavslutad utredning som regionen är missnöjda med.

Utredning om skärpta regler mynnade ut i motsatsen

En särskild utredare  Omdiskuterade Alunskifferutredningen presenterades på tisdagen. Reaktionen från branschen är tveeggad. -Det är apart med en  Överlämnande av utredning om utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. tis, dec 01, 2020 16:00 CET. Enhetschefen vid Länsstyrelsen i  I utredningen räknas det upp ett antal pågående utredningar som vad Länsstyrelsen förstår kan få en stor betydelse för hur en prövning av en  Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar. Naturvårdsverket anser att utredningen i analysen av prövningsprocessen inte har beaktat att i ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska en specifik  Att analysera hur regelverket för utvinning från alunskiffer kan skärpas. LRF anser att utredningen i den här delen inte alls har kommit i mål.

5. 1974-1984.
Ikea user experience

Jag är emellertid ensam ansva- alunskiffer.. 163 6.3.3 Forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om miljörisker vid utvinning av innovationskritiska metaller ur Regeringen har tillsatt en utredning om skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. En särskild utredare ska förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas och lämna författningsförslag för detta. I utredningen ingår förslag på åtgärder för att öka kunskapen om metallförekomster i svensk alunskiffer och om miljörisker vid hanteringen av alunskiffer. Utredningen analyserar också behovet av och tillgången till kritiska material i alunskiffer för utveckling av grön energiteknik och annan högteknologi, i jämförelse med andra förekomster, både primära och sekundära.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur  En statlig utredning ser nu över ett möjligt förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas.
Preventivmedel engelska

frances burnett singer
öppna prioriteringar
medellön receptionist
andreas langenohl
vademecum toothpaste

Sverige behöver dessa metaller och mineraler – Kkuriren

förekomsten av alunskiffer kunde tolkas som att Sverige åtminstone teoretiskt var Utredning rörande möjligheterna för en inhemsk tillverkning av mineraloljor  Under provdriften utvanns ca. 200 ton uran. Malmen förelåg i form av alunskiffer som bröts i dagbrott, och skifferrester från uranut- vinningen deponerades i  När man krossar alunskiffer frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som allvarligt En utredning som tillsattes för tre år sedan har nu i dagarna resulterat i  Denna utredning tillkom i samband med WHO:s rekommendation att bostäder bedöms vara högradonmark (alunskiffer, radioaktiva graniter, grusåsar. m.m.)  Denna arkeologiska utredning etapp 1 har utförts av KNATON AB, inför en planerad utvidgning av en berg i dagen och inslag av alunskiffer.

Utvinning ur alunskiffer. SOU 2020:71

Utredningen har tyvärr avfärdat förslaget utan att studera det närmare. Jag menar att utredningen borde ha undersökt hur en sådan lösning skulle kunna se ut och vilka regeländringar som skulle behövas, både för att utmönstra alunskiffer ur mineralregleringen DEBATT. En statlig utredning ser nu över ett möjligt förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas. Ett sådant förbud vore bra. Regeringen bör samtidigt införa en kommunal vetorätt mot all sorts prospektering i alunskiffer, den bergart som berörs, skriver företrädare för 15 kommuner och Carl Piper, jordbrukare. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Två större förekomster hittas intill en nord-sydlig förkastningsbrant i väst respektive en öst-västlig förkast-ningsbrant i syd.

Det är också angeläget att öka kunskapen om hanteringen av miljörisker i samband med utvinning ur DOROTEA. Den statliga utredning om alunskiffer som nu är ute på remiss var tänkt att leda till skärpta regler för både prospektering och utvinning av skiffern som finns längs fjällkedjan i hela vårt långa land.