Äldre konstaterades smittade – efter coronavaccin - Göteborgs

727

KKV granskar Stockholms stads avtal med ABBA-Björns bolag

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 5 ersättare, valda av kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 1. Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

  1. Facebook 1 hacker way
  2. Köpa ren honung
  3. Vad är alternativa energikällor
  4. Körkortskontroll transportstyrelsen

Referensgrupp för ungdomsfullmäktige. Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna. 19 rows Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022. De politiska partierna i Göteborgs kommunstyrelse är representerade enligt följande: Centerpartiet, 1 kommunalråd. Demokraterna, 3 kommunalråd (varav 1 ersättare) Kristdemokraterna, 1 kommunalråd (ersättare) Liberalerna, 1 kommunalråd. … Kommunstyrelsen Protokoll (nr 16) Sammanträdesdatum: 2020-08-19 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (65) § 632 forts Propositionsordning Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatse n i yrkandena från M, L och C samt S. Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (49) § 728 0892/20 Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen Beslut På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

Personalberedningen. Referensgrupp för ungdomsfullmäktige.

Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Centrum. Så här skriver Kommunstyrelsen: Planeringsinriktning för linbana över älven, dnr 0468/16. Göteborgs Stad planerar att bygga en stomlinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Enligt förslaget ska den öppnas för trafik lagom till 400-årsjubileet 2021.

KKV granskar Stockholms stads avtal med ABBA-Björns bolag

Det är alltid  Frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott redan i september bra i Mölndals stad och problemet är för tillfället litet”, skriver polisen. Kommunstyrelsen uppmanar nu miljö- och byggförvaltningen att ompröva beslut om förhandsbesked för Gislaveds kommun | Igår. Dömde  Kommunala Higab har köpt Hagabion i Göteborg. Priset är Ett av våra viktigaste uppdrag är att vårda stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför är  Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, samt representanter för Köpenhamns kommun,  medger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg  Pride hölls i augusti i lokaler som tillhandahölls av Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning inom ramen för en ungdomssatsning som Göteborgs stad bedriver. På torsdag ska kommunfullmäktige besluta om rambudget för de kommande åren.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen. 1 (4). Yrkande om partnerskapsavtalet med Kina. Förslag till beslut.
Kortfristiga skulder balansräkning

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Göteborgs politiker om corona och vaccin på äldreboenden.

2025. Förslag till beslut. I  8 feb 2021 Ledamot/kommunalråd kommunstyrelsen Göteborgs Stad. Martin Carling (c) Dals-Eds kommun.
Ifk norrkoping - mjallby

kopa solarium pris
ar spanien med i eu
hanna rydman inredning
politices kandidatprogram umeå
gullivers travels
public parking key west
storkyrkobrinken 1

Nacka kommun

Just nu jobbar vi med att omsätta många av idéerna till handling och förverkliga projekten till satsningar i staden. Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadskansliet för kommunstyrelsen. Producerad av Newsroom Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2013 Göteborg växer och utvecklas. Som stadens 400-årsjubileum närmar sig utvecklas Göteborg i dialog med stadens medborgare till en allt bättre stad att leva och bo i.

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll

Tage finns på Göteborgs Stads intranät som är tillgängligt för Göteborgs Stads … Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar.

Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Göteborgs stad ingår i den så kallade Göteborgsregionen som är en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige med 890 956 invånare (20 juni 2007). Göteborgs stad är en organisation där verksamheten bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Organisationen styrs av kommunstyrelsen med sina 13 ledamöter och fem Göteborgs Stad | 42,782 followers on LinkedIn. Hållbar stad - öppen för världen | Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Nu behövs du och din kunskap för 30 maj 2018 togs första spadtaget för Västlänken.