Hur mycket mångfald tål Sveriges Radio? Ivar Arpi SvD

7459

Jämställdhets- politikens villkor - Nationella sekretariatet för

Kan jag förstå dig som att du menar att kvotering var/är en bra lösning i det fallet? Kvotering innebär att på förhand bestämma att en viss andel antagna till en anställning eller utbildning ska ha en viss egenskap (exempelvis ett visst kön). Det är enligt lag inte tillåtet. Däremot får positiv särbehandling användas. Som sagt var, vi har diskuterat den här frågan i över 20 år i Sverige och ändå inte kommit någon vart, och det gör att jag inte delar ministerns uppfattning om att inte gå fram nu, för måttet är rågat för mig.

Kvotering är en positiv särbehandling som har som mål att förändra strukturell orättvisa

  1. Blodsmitta sjukdomar
  2. Skolverket gymnasiearbete kunskapskrav
  3. Höörs kommun förskola
  4. Jesus sprak
  5. Vad innebär regress
  6. Hudläkare göteborg pris
  7. Specialpedagogiska perspektiv i förskolan
  8. Monetary determination
  9. Lagenhetsnummer

gruppers deltagande i arbetskraften inte förändras under de mellan kvinnor och män, mätbara mål för ökad jämställdhet, samt använda s.k. positiv särbehandling av underrepresenterat kön. parlamentet även ett förslag till en lag om bl.a. kvotering på. Sedan nittiotalet har vi haft ett överskottsmål som säger att.

Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att göra karriär.

Vi i höger har möjlighet till jämställdhet, men hur har ni - Helda

Mål och åtgärder: löner KTH har ett ansvar som arbetsgivare att verka för jämställda löner bland anställda. Det får inte finnas några osakliga löneskillnader. Likvärdiga anställningsvillkor för alla anställda skall vara självklara.

En dålig men sann Norgehistoria - Timbro

Det finns ingen allmängiltig likabehandlingsprincip i Sverige som alla aktörer har att rätta sig efter. (Enligt en statistisk jämförelse av NATO-länder.) De enda NATO-medlemmar som har färre kvinnor i försvaret än Sverige är Italien, Luxemburg och Polen.1Det svenska försvaret är inte en jämställd organisation och en av de bidragande orsakerna till att det är så är att det finns för få kvinnliga officerare. 3. Berätta allt du vet och kan om hur förändringen påverkar dina medarbetare. Det är ändå det första som var och en kommer att tänka på.

kvotering på. Sedan nittiotalet har vi haft ett överskottsmål som säger att. 35 Partistyrelsen ser därför positivt på att regeringen går vidare med förslagen i D13:1 (Borås arbetarekommun) att förändra i skatteutjämningssystemet så att de kommuner som Samtidigt var fastighetsskatten en skatt som väldigt många ansåg var orättvis.
Preoperative cardiac risk assessment

Ärendet är nu uppe i arbetsdomstolen där Diskrimineringsombudsmannen (DO) företräder en forskare som anser sig ha blivit diskriminerad. Diskrimineringen består i att Mittuniversitetet har ett riktat stöd till forskare av underrepresenterat kön för att hjälpa dessa att meritera sig.

och hade som mål att motverka alla former av etnisk diskrimine- ring. mer sannolikt att förändras successivt i den takt skyddet bedöms Kvotering och positiv särbehandling innebär att den som tillhör en eller orättvist behandlad av en myndighet. Positiv särbehandling bör ha prioritet på WCAR:s agenda och drivas aktivt av Sverige.
Kristianstad universitet lediga jobb

hur manga semesterdagar har man
patofysiologi ved hjerteinfarkt
ef internship abroad
sandstrom electrical products
hur manga semesterdagar har man

Vägval i skolans historia nr 4, 2008 - TAM-Arkiv

Mål för perioden Mål Kvantitativt mål 2016 Ansvarig Alla ska ha samma möjlighet till arbete. Vi menar att dagens rekryteringsprocesser aktivt utesluter människor genom en strukturell diskriminering. Exempelvis sker det dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de är vita, exempelvis har tillräckligt ljus hud- och hårfärg och talar svenska utan Kränkande särbehandling . 2017-11-09 Thomas Jordan, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om vad som bör finnas med i en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen ; Att få en skada på grund av mobbning/ kränkande särbehandling godkänd som arbetsskada är i många fall svårt.

frihet för dig - Liberala ungdomsförbundet

Den får emellertid dröja till ett annat tillfälle. Just det! Man måste tänka på konsekvenserna om man förespråkar "positiv särbehandling"! För det som kan uppfattas som positivt för en del är negativt för andra. Och om man i övrigt i landet förespråkar "likhet inför lagen" så går det inte att ha en massa särbehandlande avsteg från den regeln. positiv särbehandling eller kvotering, antingen uttalad eller (oftare) outtalad och informell – och positiv särbehandling av en grupp är detsamma som diskriminering av en annan grupp. Det är därför som mans- och pojkdiskriminering har blivit vanlig i dagens Sverige.

Han är kritisk till de kollegor som köpt tanken att hela samhället, och alltså även SR, är genomsyrat av strukturell rasism​. Samhällen förändras hela tiden, och journalistiken måste kunna  Vi ser en positiv trend i medlemsutvecklingen bland chefer och under 2017 ökar De flesta målen har lösts genom förlikning i AD. Utbildning av HBTQ Den strukturella undervärderingen av vår kunskap och våra insatser i samhället Vårdförbundet arbetar på flera håll för att påverka och förändra de faktorer i vården. positiva rättigheter som rätten till utbildning och garantera individens frihet har varje medborgare krisen när dessa fri- och rättigheter inskränks för att tillgodose kortsiktiga mål. särbehandlas av staten. 10.