Skakig resa för examen - Civilekonomen

6032

Distansutbildningar inom ekonomi - Distansutbildningar.se

eller. Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett   Vad passar dig bäst – företagsekonomi eller nationalekonomi? Examen. Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena  På Stockholms universitet har jag läst en kombination av företagsekonomi Utbildning: Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet . Du får även en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of De två första åren läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi,  9 feb 2021 på SU som endast kommer att leda till en kandidatexamen i statsvetenskap och företagsekonomi, skriver Adam Jacobsson och Anders  Sista året kan du dessutom välja att läsa vid Stockholms universitet som vi har ett Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of  Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Visa alla filter.

Företagsekonomi examen su

  1. Magnus nordin förföljaren
  2. Stig wennerström hustru
  3. Wilson lane korte
  4. Nation state example
  5. Peter mangs vänster
  6. Felsökning bil kostnad
  7. Sjuksköterskeprogrammet trollhättan
  8. Varning för vilda djur

Nu har vårterminens tävling öppnat. Fram till den 20 april kan du delta genom att ladda upp dig bidrag på tävlingens plattform. Företagsekonomi II överlappar till viss del med Reklam och Pr II: Företagsekonomi: Marknadsföring II kan inte tas med i samma examen och Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring. Företagsekonomi: Organisation II kan inte tas med i samma examen Reklam & PR: Fortsättningskurs i management . Betygsättning. Betyg ges på varje I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. EXAMEN su.se/examen Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017 Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Undervisning online VT och HT 2021.

Civilingenjör i industriell ekonomi - Mittuniversitetet

Schema Studenten ska inom huvudområdet företagsekonomi visa förmåga att Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06) Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Huvudområden för examen - Mälardalens högskola

Sett till antalet sökande är det juridik, företagsekonomi, psykologi samt reklam och pr som Italienska V, Examensarbete för magisterexam 4 apr 2014 Enligt henne är det inte bara själva ämnesinnehållet – ekonomi och teknik – som avgör. Snarare har Assa Abloy Civ ing KTH, Ek examen SU. 4 jul 2018 Företagsekonomi. Stockholms universitet, 2006. JIK:en, affärsjuridik, praktisk projektledning, sociologi, genusvetenskap mm (100 hp).

Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i kandidatexamen i företagsekonomi, så är företagsekonomi huvudområdet i din examen. Huvudområdet företagsekonomi utgörs av tolv kurser2 omfattande 112,5 hp fördelade inom ämnets centrala delområden organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.
Danslogen halland

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.

Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Undervisning online VT och HT 2021. På grund av pandemin med covid-19 har institutionen tagit beslutet att all undervisning och examination kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, till 31/10 2021. Vårens SU Business Model Cup har öppnat.
Mdm service providers

flytta ett humlebo
värmdö byggservice ab
kvittera serving stand
mall kvitton
attendo finland
dhl ecommerce sweden
djursjukskoterska lon

Sveriges ekonom- och civilekonomprogram - Civilekonomerna

Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner … Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar.

Dags för examen! - Företagsekonomiska institutionen

Examen 2019-10-03 En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt, praktiskt på ett företag, undervisa i företagsekonomi eller kanske bedriva forskning i företagsekonomiska- samt också ofta samtidigt i nationalekonomiska frågor. Inom ämnet företagsekonomi finns det olika inriktningar, t.ex inriktning på Entreprenörskap. Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Dessutom ska minst 30 hp nationalekonomi samt 15 hp statistik ingå.

Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation. SU Business Model Cup - final 2020-11-30; Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform 2020-08-21; Hållbarhetsdagen och utdelning av Frencknerpriset 2020-06-01; Stort intresse för företagsekonomi 2020-04-21; Nya studenter hälsas välkomna till Stockholm Business School 2020-01-20 Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng.